pediatrzy.info

Oddział dziecięcy - Oddziały szpitalne

Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Kościuszki 74.
62-100 Wągrowiec
tel. 67 268 15 00

Dziedziny medycyny:
Pediatria
Funkcje ochrony zdrowia:
Oświata i promocja zdrowia
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Rehabilitacja stacjonarna

Komentarze
Polityka Prywatności