pediatrzy.info

Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej - Szpital

Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin
tel. 91 880 62 50

Dziedziny medycyny:
Pediatria
Gastroenterologia
Reumatologia
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Leczenie stacjonarne
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Leczenie stacjonarne
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Komentarze
Polityka Prywatności