pediatrzy.info

Oddział dziecięcy - Centrum Pediatryczne

Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Józefa Bema 1
24-100 Puławy
tel. 81 450 22 77

Dziedziny medycyny:
Pediatria
Choroby płuc
Pediatria metaboliczna
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne

Komentarze
Polityka Prywatności