pediatrzy.info

Oddział Chorób Dziecięcych - Szpital im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
tel. 62 765 13 56, 62 765 13 45

Pediatria - Leczenie stacjonarne

Komentarze
Polityka Prywatności