pediatrzy.info

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Strona www: www.jurasza.pl
Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 01

Dziedziny medycyny:
Pediatria
Alergologia
Gastroenterologia
Kardiologia dziecięca
Pielęgniarstwo pediatryczne
Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Komentarze
Polityka Prywatności