pediatrzy.info

Kliniczny Oddział Pediatrii - Zespół Szpitalny

Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel. 68 329 62 00

Dziedziny medycyny:
Pediatria
Diabetologia
Onkologia i hematologia dziecięca
Endokrynologia
Nefrologia
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Pozostała opieka ambulatoryjna
Oświata i promocja zdrowia
Oświata i promocja zdrowia
Oświata i promocja zdrowia
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Komentarze
Polityka Prywatności