pediatrzy.info

II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej - Szpital ogólny

Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. 17 866 40 00

Dziedziny medycyny:
Pediatria
Endokrynologia
Diabetologia
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne

Komentarze
Polityka Prywatności