pediatrzy.info

Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii - Szpital Pediatryczny

Strona www: www.iczmp.edu.pl
Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. 42 271 10 00

Dziedziny medycyny:
Immunologia kliniczna
Alergologia
Pediatria
Nefrologia
Kardiologia dziecięca
Choroby zakaźne
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Rehabilitacja stacjonarna
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Rehabilitacja stacjonarna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Rehabilitacja dzienna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Rehabilitacja dzienna
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Komentarze
Polityka Prywatności