pediatrzy.info

I Klinika Pediatrii -I Oddział Chorób Dziecięcych - Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Wł. Buszkowskiego

Strona www: www.wszzkielce.pl
Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41 367 13 00

Dziedziny medycyny:
Reumatologia
Pediatria
Alergologia
Choroby płuc
Kardiologia dziecięca
Nefrologia
Funkcje ochrony zdrowia:
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Oświata i promocja zdrowia
Oświata i promocja zdrowia
Oświata i promocja zdrowia
Oświata i promocja zdrowia
Oświata i promocja zdrowia
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Komentarze
Polityka Prywatności