pediatrzy.info

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Strona www: www.uck.gda.pl
Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00

Dziedziny medycyny:
Onkologia i hematologia dziecięca
Transplantologia kliniczna
Genetyka kliniczna
Pediatria
Neonatologia
Onkologia kliniczna
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Komentarze
Polityka Prywatności