pediatrzy.info

Oddział Dziecięcy - Lecznictwo Szpitalne

Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Henryka Sienkiewicza 3.
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 442 73 00

Dziedziny medycyny:
Dermatologia i wenerologia
Neonatologia
Alergologia
Choroby płuc
Gastroenterologia
Nefrologia
Neurologia dziecięca
Otorynolaryngologia dziecięca
Toksykologia kliniczna
Pediatria
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Komentarze
Polityka Prywatności