pediatrzy.info

Kliniczny Oddział Pediatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital im. Mikołaja Kopernika

Specjalność: Oddział pediatryczny

ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk
tel. 58 764 03 40

Dziedziny medycyny:
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Pediatria
Diabetologia
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Kardiologia dziecięca
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Epidemiologia
Pielęgniarstwo pediatryczne
Choroby płuc dzieci
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Nefrologia dziecięca
Pediatria metaboliczna
Gastroenterologia dziecięca
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Endoskopia
Endoskopia
Endoskopia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Nadzór radiologiczny
Nadzór epidemiologiczny
Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne

Komentarze
Polityka Prywatności